Algemene huurvoorwaarden en privacy beleid

Welkom op mijn website! Dit zijn de

ALGEMENE GEBRUIKS- EN HUURVOORWAARDEN


Deze algemene voorwaarden regelen het gebruik (inclusief loutere toegang) van de webpagina's die deel uitmaken van de website van Ilse Wissink, inclusief de inhoud en diensten die op deze pagina's beschikbaar worden gesteld. Elke gebruiker die zich toegang verschaft tot onze website gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan de Algemene Voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat hij zich toegang verschaft tot de website. De term "gebruiker, huurder of gast" verwijst naar elke persoon die onze website bezoekt, er doorheen surft, gebruik maakt van of deelneemt aan de diensten en/of activiteiten die op de website worden uitgevoerd en zij die een accommodatie reserveren/huren via Ilse Wissink.


RESERVEREN EN BOEKINGSOVEREENKOMST


Boekingen lopen via Ilse Wissink die bemiddelt tussen de eigenaar en de gebruiker. De prijzen van het verblijf zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en zijn uitgedrukt in de Euro valuta. De diensten van Ilse Wissink zijn uitsluitend de diensten die in dit contract zijn vastgelegd. Boekingen kunnen worden gemaakt via deze website (met automatische afschrijving van uw bankrekening) of rechtstreeks via de mail:  hello@ilsewissink.com. De reservering is pas geldig na schriftelijke bevestiging. In het laatste geval dient de gebruiker, zodra hij/zij het boekingsformulier ontvangt, een aanbetaling te voldoen (vermeld op het boekingsformulier / website) en het boekingsformulier met alle ingevulde gegevens terug te sturen naar Ilse Wissink. Pas na het ontvangen van de aanbetaling is de boeking definitief.  De rest betaling van de huur van de woning geschiedt bij aankomst contant (indien minder dan € 1.000,-)

 • Niet respecteren van de accommodatie, kapotte meubelen en installaties.
 • Niet teruggeven van alle bij aankomst overhandigde sleutels
 • Het niet respecteren van de check out tijd (tenzij anders overeengekomen: 11:00 uur)
 • Niet netjes achterlaten van de accommodatie (vuilnis dient te zijn weggebracht, geen vieze afwas achterlaten)

De betalingsvoorwaarden en de hoogte van de borgsom staan vermeld op de pagina van het desbetreffende huis. 

AANKOMST EN VERTREK

Aankomst: na 15.00 uur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Vertrek: voor 11.00 uur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Elke verandering van aankomstdatum en aankomsttijd moet worden doorgegeven aan hello@ilsewissink.com en moet ten minste 7 dagen van tevoren worden goedgekeurd door Ilse Wissink. Bij aankomst dient de gebruiker het boekingsformulier en het paspoort of de identiteitskaart te tonen aan de persoon die de check-in doet, zodat deze kan overgaan tot de noodzakelijke registraties die door de wet worden vereist. Bij het overhandigen van de sleutels aan de huurder moet de huursom, zoals vermeld op het boekingsformulier, betaald zijn.

BEZETTING

Het aantal personen (volwassenen en kinderen) dat in een accommodatie verblijft, mag niet groter zijn dan het aantal slaapplaatsen dat is aangegeven op het boekingsformulier/aanmelding. Elke wisseling van gasten tijdens de verhuurperiode is verboden als deze niet vooraf is overeengekomen. De woning mag niet worden gebruikt als feestlocatie zonder uitdrukkelijke toestemming.
Gasten  dienen  samenlevingsregels tussen buren en de plaatselijke gemeentelijke voorschriften te respecteren. Alleen vakantiegangers die in de woning slapen mogen het terrein betreden en gebruik maken van de voorzieningen. Externe dienstverleners, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, koks, dienstmeisjes, cateringbedrijven, obers, live performers, mogen hun diensten in het pand alleen aanbieden met uitdrukkelijke toestemming van Ilse Wissink. 

Gasten die niet in de villa slapen mogen niet deelnemen aan een receptie, diner of feest georganiseerd op het terrein zonder voorafgaande toestemming van Ilse Wissink. Ilse Wissink kan deze toestemming weigeren of verzoeken een maximumaantal gasten niet te overschrijden. Ilse Wissink kan ook vragen dat een extra bedrag wordt betaald door de huurder of dat persoonlijk vertrouwde dienstverleners worden ingehuurd. Weigering van toestemming geeft geen aanleiding tot annulering van de boeking of wijziging van de annuleringsvoorwaarden. Uitzonderingen op het bovenstaande moeten worden geregeld voordat het boekingsproces wordt voltooid. Als zodanig wordt de vakantieganger sterk aangeraden om zijn bedoelingen kenbaar te maken voordat het boekingsproces wordt afgerond.

NETHEID - SCHOONMAAK - ONDERHOUD


De vakantiewoningen worden schoon, netjes en in goede staat opgeleverd. Indien gespecificeerd in de boeking bevestiging, is de huurder verplicht het verschuldigde bedrag voor de eindschoonmaak van de woning te voldoen. Dit bedrag omvat echter niet het schoonmaken van de keuken met betrekking tot vuile vaat, enz., noch het verwijderen van afval, die onder de verantwoordelijkheid van de huurder vallen. Indien dit niet is gebeurd, is Ilse Wissink genoodzaakt extra kosten in rekening te brengen. Kosten voor eindschoonmaak en andere lokale onkosten dienen aan Ilse Wissink te worden betaald in de bedragen zoals vermeld op de boekingsbevestiging. . Het is ten strengste verboden om meubilair van het huis naar het terras of het zwembad te slepen!

Muggen, hagedissen, kakkerlakken, mieren en andere insecten zijn inheemse bewoners. Ze worden aangetrokken door menselijke aanwezigheid en kunnen in het vakantiehuis worden aangetroffen. Dit wordt als normaal beschouwd en de aanwezigheid van een hoeveelheid insecten in een vakantiehuis of in de buitenruimtes geeft geen aanleiding tot enige schadevergoeding. Huishoudelijk bestrijdingsmiddel om insecten te ontmoedigen de woning binnen te komen is verkrijgbaar bij de plaatselijke supermarkt en Ilse Wissink zal op verzoek advies geven over de beste praktijken.

 

DE ACCOMMODATIE


Het is duidelijk dat de woningen die Ilse Wissink aanbiedt geen officiële toeristische structuren zijn, zoals hotels, residenties, etc., maar particuliere huizen. Als zodanig hebben ze geen internationaal erkende normen of categorieën, maar weerspiegelen ze in hun architectuur en inrichting de lokale tradities en persoonlijke smaak van de eigenaar. En dit is precies het soort vakantie dat we aanbieden: een verblijf in de cultuur van de streek, een paar weken in dezelfde omgeving als iemand uit de streek.

 

ZWEMBAD


Het water van alle openbare en privé-zwembaden wordt behandeld met chemische middelen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, chloor en algen dodende middelen) voor desinfectie en sanitaire doeleinden. De huiseigenaar of zijn vertegenwoordiger is verplicht om het water te behandelen met de juiste hoeveelheid specifieke chemische middelen en de vakantieganger kan op geen enkel moment vragen om de behandeling niet uit te voeren. Vakantiegangers die allergisch zijn voor de chemicaliën die gewoonlijk worden gebruikt in deze verplichte waterbehandeling, moeten het zwembad niet of op eigen risico gebruiken. 

Als de huurder het zwembad niet kan gebruiken vanwege een reactie op de chemicaliën die voor de waterbehandeling worden gebruikt, kan dit geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding. De huurder dient voorzichtig te zijn met kleine kinderen bij het zwembad en er moet altijd een volwassene aanwezig zijn wanneer kinderen het zwembad gebruiken. Het gebruik van het zwembad is op eigen risico van de vakantieganger.

 

EXTERN ONDERHOUD


De eigenaar of zijn vertegenwoordiger hebben, indien nodig, vrije toegang tot de woning voor noodzakelijk onderhoud (tuin, zwembad, enz.).

 

WIJZIGINGEN / ANNULERINGEN / PRIJSWIJZIGINGEN

Indien het aantal gasten/de bezetting verandert, dient u dit tijdig (minimaal 1 week voor aankomst) schriftelijk mede te delen aan Ilse Wissink. In geval van een vluchtwijziging en verandering van data dient u dit per direct mede te delen aan Ilse Wissink. Indien dit geen problemen geeft met andere boekingen, zal het gewijzigd kunnen worden, mits het minimumaantal nachten wordt gerespecteerd, de prijs zal aangepast worden aan de nieuwe boeking.

In geval van annulering van een boeking, zelfs als deze wordt vervangen door een andere, brengt Ilse Wissink kosten in rekening. Kijk voor de annuleringskosten op de bevestiging van uw (online)boeking, waar deze kosten worden aangegeven.

Huiseigenaren kunnen 2 maanden voor het einde van het contract prijswijzigingen doorgeven. Daardoor kan het zijn dat er prijswijzigingen ontstaan voor uw bestaande boeking. Deze moet Ilse Wissink dan doorberekenen. Uiteraard wordt dit zo spoedig mogelijk gecommuniceerd, en in dat geval is een kostenloze annulering uwerzijds mogelijk.

 

INCIDENTEN / KLACHTEN

Indien u onverhoopt een klacht heeft, dient u (de huurder) onmiddellijk contact op te nemen met Ilse Wissink per telefoon (+34 628 549 089) of per e-mail: hello@ilsewissink.com. Dit dient te gebeuren op de dag van aankomst en niet later dan 2 dagen na aankomst, met schriftelijke bevestiging van de klachten binnen 24 uur. De huurder is verplicht Ilse Wissink de nodige tijd te geven om het probleem op te lossen. Degene die de vakantiewoning voortijdig verlaat zonder uitdrukkelijke toestemming van Ilse Wissink en zonder bovengenoemd schriftelijk bericht, verliest ieder recht op eventuele restitutie van de huursom. Geen enkele klacht ingediend bij de terugkeer van het verblijf zal in aanmerking worden genomen, noch aanleiding geven tot enige schadevergoeding. Geen enkele vraag tot schadeloosstelling die op de dag voor vertrek of daarna wordt ingediend, zal in aanmerking worden genomen.

Indien Ilse Wissink om welke reden dan ook, waaronder overmacht, niet in staat is de door haar geboekte woning aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen, behoudt zij zich het recht voor de gasten in overleg over te plaatsen naar een gelijkwaardige woning. Indien de prijs van de vervangende woning lager is, zal het verschil aan de klant worden terugbetaald, maar indien de prijs van de vervangende woning hoger is, zal het verschil door Ilse Wissink worden betaald. Indien echter geen overeenstemming kan worden bereikt, zijn beide contractpartijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Ilse Wissink restitueert de huurder alleen de aanbetaling, elke andere vorm van restitutie is uitgesloten.

 

WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID


De beschrijvingen in onze woninginformatie zijn accuraat en te goeder trouw opgesteld. Ilse Wissink wijst echter alle verantwoordelijkheid af voor eventuele wijzigingen die door de eigenaren zonder haar medeweten zijn aangebracht. Ilse Wissink of de eigenaar zijn niet verantwoordelijk voor enig lichamelijk letsel veroorzaakt aan de vakantiegangers tijdens hun verblijf in de woning. Het wordt daarom ten zeerste aanbevolen dat de klanten een uitgebreide reisverzekering afsluiten voorafgaand aan hun reis.

Ilse Wissink of de huiseigenaar kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld in de volgende gevallen:

 • onregelmatigheden te wijten aan derden met betrekking tot watervoorziening, elektriciteit, gas, telecommunicatie, enz.
 • overlast of lawaai veroorzaakt door openbare of particuliere werken, evenementen of manifestaties die plaatsvinden buiten het gebied van de gehuurde accommodatie.
 • verlies, diefstal van of schade geleden door personen of zaken in de accommodatie en haar faciliteiten, ongeacht de oorzaak, waarbij dit gebruik onder de strikte verantwoordelijkheid van de gebruiker valt.
 • De aanwezigheid van honden en katten op het platteland of in de stad wordt als normaal beschouwd, evenals het lawaai dat daarmee gepaard gaat en dat niet door Ilse Wissink kan worden beheerst.

De aansprakelijkheid van Ilse Wissink is beperkt tot haar rol als bemiddelaar. Ilse Wissink kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor zaken, waarvan de verantwoordelijkheid bij de eigenaren van de accommodatie ligt. Ilse Wissink houdt een zo streng mogelijke controle op alle aangeboden accommodaties, omdat het handhaven van een correcte prijs-kwaliteitverhouding haar hoogste prioriteit heeft. De accommodaties worden in dit opzicht dan ook voortdurend getoetst.

Ilse Wissink en/of eigenaar aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enig letsel, overlijden, verlies, ongemak of schade, noch voor wijziging, vertraging of annulering van de boeking als gevolg van oorlog, oorlogsdreiging, oproer of burgerlijke onlusten, terroristische activiteiten (dreigende of daadwerkelijke), pandemie, natuurramp, brand, ziekte, weersomstandigheden, actie op een luchthaven of haven door een overheid of overheidsinstantie, technische problemen met betrekking tot vervoer en luchthavenvoorschriften veroorzaakt door technische, mechanische of elektrische storingen, waardoor het (duur van het) verblijf in de accommodatie wordt beïnvloed wat neerkomt op 'overmacht' of andere soortgelijke gebeurtenissen die buiten de macht liggen van Ilse Wissink / eigenaar.

Ilse Wissink kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor zaken die onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de accommodatie vallen, zoals het onderhoud van de accommodatie.

De rol van Ilse Wissink als bemiddelaar tussen eigenaar en huurder omvat ook het helpen oplossen van eventuele klachten over bovengenoemde punten, mits deze tijdig en na beoordeling van de juistheid zijn gemeld.

 

HUISREGELS

Bij het verblijf in een accommodatie zijn de volgende huisregels door de klant in acht te nemen:

 • Bij aankomst wordt een CHECK-OUT tijd met de klant afgesproken (uiterlijk 10.00 uur, tenzij anders overeengekomen) Wij vragen je op de afgesproken tijd klaar te staan voor vertrek, het huis netjes opgeruimd te hebben en vuilnis en lege flessen naar de afvalcontainer gebracht te hebben. De afstands- bedieningen van TV, DVD, airco etc. zoals je ze aangetroffen hebt, bij het desbetreffende apparaat.
 • Daar water schaars op het eiland, verzoeken wij je er zuinig mee om te gaan. Het kan voorkomen dat het water wegens een storing een tijdlang afgesloten wordt. Als dit zo is, laat het ons alstublieft weten, dan zullen wij alles (wat in onze macht is) in het werk stellen om dit zo snel mogelijk te laten verhelpen. Het kraanwater is in de meeste gevallen niet drinkbaar, je kunt het beste drinkwater kopen in de supermarkt.
 • Hetzelfde geldt voor elektriciteit, vaak is de installatie er niet op berekend om veel elektrische apparaten tegelijkertijd te gebruiken.
 • Laat alsjeblieft overdag de zwembadverlichting niet aan. De lampen gaan bij oververhitting snel kapot. In sommige villa’s is hiervoor een tijdklok aangebracht.
 • Gebruik de airco niet bij openstaande deuren en ramen. Als de airco op de slaapkamers 10 minuten voor het slapengaan aangezet wordt, is dit tijd genoeg om een koele slaapkamer te hebben. Normale temperatuur is 21 – 23 graden. Het is onnodig de airco op 16 a 17 graden te zetten, hierdoor wordt de elektrische installatie overbelast, en is bovendien slecht voor je gezondheid.
 • De parasols graag bij het verlaten van het huis, het naar bed gaan en bij harde wind inklappen en deuren en ramen vastzetten. Ingeval van schade zijn we genoodzaakt een deel van de borgsom in te houden. 
 • Bij onverhoopte regen, graag de kussens van stoelen  die nat kunnen worden naar binnen brengen, dat is voor jezelf prettiger als daarna de zon weer schijnt, en beter voor het behoud van de kussens.    
 • Barbecueën is alleen toegestaan op de daarvoor bestemde vaste BBQ.  Losse BBQ’s zijn bij de Spaanse Wet verboden tussen 1 mei  en 31 oktober.  De  BBQ dient schoon achtergelaten te worden bij het vertrek. 
 • Wij raden je aan regelmatig het afval weg te brengen, vooral wegens ongedierte! Dit kan in de afvalcontainers  die langs de weg staan gedeponeerd worden. (Glas, plastic en karton gescheiden) 
 • Gelieve niet zelfstandig de kanalen van de satelliet ontvanger en de TV te wijzigen.
 • Helaas heeft ook Gran Canaria te maken met toenemende criminaliteit, wees daarom alert op je spullen en sluit ramen en deuren altijd goed af, ook als je bij het zwembad zit.
 • “Party’s” in de villa, de tuin of bij het zwembad zijn niet toegestaan. Mocht wegens door jou veroorzaakt geluidsoverlast de politie gewaarschuwd worden, hou dan rekening met zeer hoge boetes.

 

RECHTSGEBIED

In het geval van geschillen die voortkomen uit de reservering en de verhuur, kunnen alleen de rechtbanken van Las Palmas de Gran Canaria en de bepalingen van het plaatselijke burgerlijk recht de zaak behandelen en is alleen de Spaanse wet van toepassing. Het maken van een reservering houdt in dat de Algemene Voorwaarden zijn begrepen en daarmee zonder voorbehoud en zonder uitzondering zijn geaccepteerd. Als een van de voorwaarden van dit contract ongeldig is geworden of ongeldig was of als er een lacune in dit contract zou zijn, kunnen de andere voorwaarden niet worden betwist.

PRIVACY BELEID

De voorwaarden van ons privacy beleid worden hieronder uitgelegd. We nodigen u uit deze te lezen voordat u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt.

De volgende definities zijn van toepassing voor de juiste interpretatie van het privacy beleid en de juridische verklaring:

Ilse Wissink: betekent Ilse Wissink
Website: betekent www.ilsewissink.com

 

PRIVACY EN RECHTEN GERESPECTEERD OP ONZE WEBSITE

Ons bedrijf kenmerkt zich door het respect en de zorg waarmee we omgaan met de persoonlijke gegevens van onze gebruikers en klanten. Als gebruiker moet u weten dat uw rechten gewaarborgd zijn.

Ons beleid met betrekking tot uw privacy is als volgt:

 • Wij zullen u niet om persoonlijke informatie vragen, tenzij dit noodzakelijk is om u onze diensten te kunnen leveren.
 • We zullen de persoonlijke gegevens van onze gebruikers met niemand delen, behalve om te voldoen aan de huidige regelgeving of wanneer we uw uitdrukkelijke toestemming hebben om dit te doen.
 • We zullen uw persoonlijke gegevens voor geen enkel ander doel gebruiken dan de doelen die in dit privacy beleid worden genoemd.


Waarschuwing over ons privacy beleid: Dit privacy beleid is onderhevig aan wijzigingen die voortvloeien uit wettelijke of zelfregulerende vereisten, dus we raden je als gebruiker aan om het regelmatig te controleren. Dit Privacy beleid is van toepassing wanneer een gebruiker besluit een contactformulier in te vullen waarbij persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt.

 

WETTELIJKE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DEZE WEBSITE

Ilse Wissink heeft deze website aangepast aan de vereisten van de Spaanse Organieke Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens (hierna LOPD, zoals de afkorting in het Spaans luidt) en andere toepasselijke regelgeving, evenals aan die van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen (hierna GDPR), en die van Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (hierna LSSICE).

 

DE BEHEERDER VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

 • Identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking: Ilse Wissink
 • Handelsnaam: Ilse Wissink
 • Fiscaal identificatienummer: X 1814535L
 • Adres: Avenida de la Gloria 32, 35250. Ingenio.
 • E-mailadres: hello@ilsewissink.com
 • Bedrijfsactiviteit: Commercieel
  In het kader van de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 worden de persoonlijke gegevens die u via onze websiteformulieren verstrekt, behandeld als "Web"-gegevens. Om de gegevens van onze gebruikers te verwerken, gebruiken we alle technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen die in de huidige regelgeving zijn voorzien.

 

PRINCIPES DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, passen wij de beginselen toe die zijn opgenomen in Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen, namelijk:

 • Beginsel van rechtmatigheid, billijkheid en transparantie
 • Beginsel van gegevensminimalisatie
 • Beginsel van opslagbeperking
 • Beginsel van integriteit en vertrouwelijkheid 

HOE WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OP ONZE WEBSITE HEBBEN VERKREGEN

De persoonlijke gegevens die wij verwerken op onze website zijn afkomstig van:

 • Contactformulier
 • Nieuwsbrief formulier


UW RECHTEN


U kunt de volgende rechten uitoefenen:

 • Recht om de Toegang tot uw persoonsgegevens te vragen en bevestiging te krijgen of wij al dan niet persoonsgegevens over u verwerken.
 • Recht op rectificatie van onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens die op u betrekking hebben, of, indien van toepassing, op het verzoek om deze gegevens te wissen wanneer, onder andere, de persoonsgegevens niet langer nodig zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.
 • Recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen, in welk geval we ze alleen zullen bewaren voor de uitoefening of verdediging van juridische claims.
 • Recht om bezwaar te maken tegen een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens op basis van redenen die verband houden met uw persoonlijke situatie.
 • Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.
 • Recht om de gegeven toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voordat deze werd ingetrokken.
 • Recht op een doeltreffende voorziening in rechte en recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

 

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Wanneer een gebruiker inlogt op onze website, bijvoorbeeld voor het verzenden van een e-mail aan de websitehouder, het aangaan van een overeenkomst of het bestellen van een dienst, verstrekt deze gebruiker persoonsgegevens waarvan Ilse Wissink de verantwoordelijke is. Deze informatie kan bestaan uit persoonsgegevens zoals IP-adres, fysiek adres, naam, e-mailadres, telefoonnummer en andere informatie. Door het verstrekken van deze informatie geeft de gebruiker zijn of haar toestemming voor het verzamelen, gebruiken, beheren en opslaan van dergelijke gegevens door onze website, zoals beschreven in de juridische verklaring en in dit privacybeleid. Onze website heeft een gegevensverzamelingssysteem waarbij we de door gebruikers verstrekte informatie verwerken voor de volgende doeleinden:

 

 • Contactformulier: We vragen de volgende persoonlijke gegevens: naam, e-mailadres, onderwerp en bericht. Wij gebruiken deze gegevens om te reageren op vragen, klachten en opmerkingen van gebruikers van onze website met betrekking tot, maar niet beperkt tot, de informatie op onze website, de diensten die via de website worden aangeboden, de verwerking van hun persoonsgegevens, zaken die verband houden met de wetteksten op de website, evenals alle andere vragen die niet onder contractuele voorwaarden vallen.


Andere doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken, zijn onder meer:

 

 • Garanderen dat de gebruiksvoorwaarden en toepasselijke regelgeving worden nageleefd. Dit kan de ontwikkeling van tools en algoritmen omvatten die onze website helpen om de vertrouwelijkheid van de verzamelde persoonlijke gegevens te waarborgen.
 • Ondersteuning en verbetering van de diensten die op onze website worden aangeboden.
 • We verzamelen ook bepaalde niet-identificeerbare gegevens die worden verkregen via bepaalde cookies die naar de computer van de gebruiker worden gedownload wanneer hij of zij op onze website surft en die worden beschreven in ons Cookiebeleid.
 • Beheer van sociale media. Ilse Wissink kan aanwezig zijn in sociale netwerken. Op de verwerking van persoonsgegevens van personen die zich als volgers registreren in de sociale netwerken van de officiële websites van Ilse Wissink zijn de voorwaarden van deze sectie van toepassing, evenals de gebruiksvoorwaarden, het privacy beleid en de toegangsvoorwaarden van het betreffende sociale netwerk die in elk geval van toepassing zijn en vooraf door de gebruiker van Ilse Wissink zijn geaccepteerd. Ilse Wissink zal uw persoonlijke gegevens verwerken met als doel uw aanwezigheid in het sociale netwerk goed te beheren en u te informeren over activiteiten of diensten van Ilse Wissink, evenals voor elk ander doel dat is toegestaan door de regelgeving die van toepassing is op sociale netwerken. Wij zullen de profielen van volgers op sociale netwerken niet gebruiken voor het versturen van individuele reclame.

 

Overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 is Aviacar, met maatschappelijke zetel te Avenida de la Gloria 32, 35250. Ingenio, Las Palmas, Spanje, is de beheerder van de persoonsgegevens van de gebruikers van de website. Ilse Wissink verkoopt, verhuurt of draagt geen persoonlijke gegevens die een gebruiker kunnen identificeren over aan derden en zal dit in de toekomst ook niet doen zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker. In bepaalde gevallen kan Ilse Wissink echter samenwerken met andere professionals. In een dergelijk geval zal Ilse Wissink de gebruiker om toestemming vragen en hem of haar informeren over de identiteit van de partner en het doel van de samenwerking, dit alles onder de strengste veiligheidsmaatregelen.

 

WETTELIJKE GRONDEN VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS

De wettelijke grond voor het verwerken van uw gegevens is uw toestemming. Om contact met ons op te nemen of opmerkingen achter te laten op onze website, is het daarom noodzakelijk dat de gebruiker instemt met en akkoord gaat met dit privacy beleid.

Het aanbod van onze diensten is gebaseerd op de gevraagde toestemming, evenals de aankoop van onze diensten op grond van de bepalingen en voorwaarden in het contractbeleid.

Het gebruik van uw gegevens wordt gerechtvaardigd door de Europese en Spaanse regelgeving inzake gegevensbescherming, op basis van de volgende rechtsgronden:

 • U heeft toestemming gegeven (u heeft een toestemmingsformulier gekregen waarmee u toestemming kunt geven voor de verwerking van uw gegevens voor bepaalde doeleinden. U kunt de gegeven toestemming te allen tijde intrekken);
 • De verwerking van uw gegevens is vereist voor het beheer en de uitvoering van een overeenkomst die wij met u zijn aangegaan;
 • De verwerking van uw gegevens is vereist om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
 • We gebruiken uw gegevens om een gerechtvaardigd belang na te streven en onze redenen om dit te doen wegen zwaarder dan eventuele schade aan uw rechten op de bescherming van uw persoonsgegevens;
 • Er kunnen andere doeleinden zijn die zijn toegestaan op andere rechtsgronden. In dergelijke gevallen zullen wij ons best doen om de betreffende rechtsgrond te identificeren en u hierover te informeren zodra wij op de hoogte zijn van het bestaan ervan.


CATEGORIE VAN PERSOONSGEGEVENS

 • Identificatiegegevens: naam, e-mailadres, telefoon, accommodatie en land.
 • Criteria voor gegevensopslag: gegevens worden opgeslagen zolang de betrokkene niet verzoekt om ze te wissen.


ONTVANGERS AAN WIE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERSTREKT

Om diensten te kunnen verlenen die strikt noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van haar activiteit, deelt Ilse Wissink gegevens met de volgende aanbieders onder hun corresponderend privacybeleid. De gegevens worden doorgegeven aan de volgende bedrijven voor het leveren van diensten die strikt noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van de activiteit van Ilse Wissink:

 • Google Analytics: is een webanalysedienst van Google, Inc., een bedrijf uit Delaware met hoofdkantoor te 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Californië), CA 94043, VS ("Google").Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om ilsewissink.com te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van ilsewissink.com (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
 • Pagetoday: is een hulpmiddel voor websitebeheer dat wordt gebruikt om onze website te beheren. Dit bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Calle El Valle 27, 35250-Ingenio, Las Palmas, Spanje.


SURFGEGEVENS

Wanneer u op onze website surft, kunnen bepaalde niet-identificeerbare gegevens worden verzameld, zoals IP-adressen, geografische locatie (bij benadering), een registratie van het gebruik van onze diensten en andere gegevens die niet kunnen worden gebruikt om de gebruiker te identificeren. Deze niet-identificeerbare gegevens omvatten ook gegevens met betrekking tot uw surfgedrag die via diensten van derden worden verzameld. Deze website maakt gebruik van de volgende analysediensten van derden:

 • Google Analytics

We gebruiken deze informatie om trends te analyseren, de website te beheren, bewegingen van gebruikers binnen de website bij te houden en demografische informatie te verzamelen over ons gebruikersbestand als geheel.

 

VERTROUWELIJKHEID EN VEILIGHEID VAN DE GEGEVENS NAUWKEURIGHEID EN WAARHEIDSGETROUWHEID VAN GEGEVENS

Ilse Wissink verplicht zich tot het gebruiken en verwerken van gegevens, inclusief de persoonlijke gegevens van gebruikers, met inachtneming van de vertrouwelijkheid en overeenkomstig de aangegeven doeleinden. Ilse Wissink verplicht zich te voldoen aan haar verplichting om deze veilig op te slaan en passende maatregelen te nemen (zoals de https-protocollen die we gebruiken) in overeenstemming met de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming met als doel de veiligheid van persoonlijke gegevens te waarborgen en te voorkomen dat deze worden gewijzigd, verloren gaan, worden verwerkt of onbevoegd toegankelijk zijn. Ilse Wissink kan echter niet de absolute veiligheid van het internet garanderen, noch dat de persoonlijke gegevens in haar bezit onkwetsbaar zijn voor frauduleuze toegang door derden. Als gebruiker van onze website bent u verantwoordelijk voor de juistheid en waarheidsgetrouwheid van de gegevens die u aan Ilse Wissink verstrekt en Ilse Wissink is dan ook vrijgesteld van elke vorm van aansprakelijkheid in dat verband. De gebruiker garandeert en is verantwoordelijk voor de juistheid, geldigheid en authenticiteit van de persoonlijke gegevens die hij/zij verstrekt en verplicht zich Ilse Wissink op de hoogte te stellen van wijzigingen hierin. De gebruiker aanvaardt volledige en nauwkeurige informatie te verstrekken in het contactformulier dat beschikbaar is op de website.

 

ACCEPTATIE EN TOESTEMMING

De gebruiker erkent naar behoren te zijn geïnformeerd over de voorwaarden met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en aanvaardt en stemt in met de verwerking van deze gegevens door Ilse Wissink, op de wijze en voor de doeleinden zoals vermeld in dit privacy beleid.

 

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

llse Wissink behoudt zich het recht voor om dit privacy beleid te wijzigen om het aan te passen aan ontwikkelingen in de wetgeving of het gewoonterecht, evenals aan de praktijken van de industrie. In een dergelijk geval zal Ilse Wissink de wijzigingen op deze website aankondigen voordat ze effectief worden geïmplementeerd.

 

INFORMATIE / COMMERCIËLE E-MAILS

In overeenstemming met Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende de Diensten van de Informatiemaatschappij en Elektronische Handel (LSSICE), doet Ilse Wissink niet aan SPAM praktijken en verstuurt daarom geen commerciële e-mails die niet vooraf zijn aangevraagd of goedgekeurd door de gebruiker. In het formulier op onze website heeft de gebruiker de mogelijkheid om zijn of haar uitdrukkelijke toestemming te geven voor het ontvangen van de nieuwsbrief, ongeacht de commerciële informatie die op een bepaald moment wordt gevraagd. In overeenstemming met de wet 34/2002 betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel verplicht Ilse Wissink zich u geen commerciële berichten te sturen zonder uw toestemming en identificatie.

 

VRAGEN OVER HET PRIVACYBELEID OF OVER UW RECHTEN

Als u vragen of twijfels hebt over het beheer van door u verstrekte persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via het telefoonnummer of e-mailadres dat hieronder wordt vermeld:

 • Telefoonnummer: (+34) 628 549 089
 • E-mailadres: hello@ilsewissink.com


JURIDISCHE MEDEDELING

Ilse Wissink, als de onderneming die verantwoordelijk is voor deze website, verbindt zich ertoe de informatie van onze gebruikers en klanten met volledige garanties te verwerken en te voldoen aan de nationale en Europese vereisten die het verzamelen en het gebruik van de persoonlijke gegevens van onze gebruikers regelen.

Deze website voldoet daarom strikt aan de Organieke Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna LOPD) en andere toepasselijke regelgeving, evenals aan Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen (hierna GDPR), en aan Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (hierna LSSICE). 

 

GEGEVENS VAN DE VERANTWOORDELIJKE PERSOON

 • Identiteit van de verantwoordelijke persoon: Ilse Wissink
 • Handelsnaam: Ilse Wissink
 • NIF/CIF:X1814535L
 • Adres: Avenida de la Gloria 32, 35250, Ingenio.
 • E-mail: hello@ilsewissink.com
 • Activiteit: Commercieel

 

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

 Deze Algemene Voorwaarden regelen het gebruik (inclusief toegang) van de webpagina's die de Ilse Wissink website vormen, inclusief de inhoud en diensten die op deze pagina's beschikbaar worden gesteld. Elke persoon die onze website bezoekt ("gebruiker") gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan de Algemene Voorwaarden die op een bepaald moment van kracht zijn. Onder gebruiker wordt verstaan de persoon die toegang heeft tot, surft op, gebruik maakt van of deelneemt aan de diensten en activiteiten die worden uitgevoerd op de website.

 

WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS WE VERZAMELEN EN HOE WE DAT DOEN

De voorwaarden met betrekking tot privacy en gegevensbescherming zijn opgenomen in ons privacy beleid.

 

VERPLICHTINGEN EN VERBINTENISSEN VAN DE GEBRUIKER

De gebruiker wordt hierbij geïnformeerd en accepteert dat de toegang tot deze website op geen enkele wijze het aangaan van een commerciële relatie met Ilse Wissink betekent. De gebruiker verbindt zich er dus toe om de website, de diensten en de inhoud ervan niet te gebruiken in strijd met de geldende regelgeving, de goede trouw, de algemeen aanvaarde praktijken en de openbare orde.

Het is ten strengste verboden deze website te gebruiken voor onwettige doeleinden of voor doeleinden die schadelijk zijn voor Ilse Wissink of voor derden of die op enigerlei wijze de normale werking van de website kunnen schaden of verhinderen.

Met betrekking tot de inhoud (informatie, teksten, grafieken, geluids- en/of beeldbestanden, foto's, ontwerpen, enz:

 • Om deze te reproduceren, te verspreiden of te wijzigen, behalve met de uitdrukkelijke toestemming van hun rechtmatige eigenaars of wanneer een dergelijke reproductie, verspreiding of wijziging rechtmatig is toegestaan.
 • De rechten van het bedrijf of van de rechtmatige eigenaren op deze inhoud te schenden.
 • De inhoud te gebruiken voor commerciële of reclamedoeleinden, anders dan strikt is toegestaan.
 • De inhoud van de website proberen te verkrijgen via andere middelen dan die welke ter beschikking van de gebruikers worden gesteld of gebruikelijk zijn in het netwerk, op voorwaarde dat deze geen schade toebrengen aan de website van Ilse Wissink.


Bij het gebruik van onze website verbindt de gebruiker zich ertoe geen gedrag te vertonen dat het imago, de belangen of de rechten van Ilse Wissink of van derden kan schaden, of dat onze website kan beschadigen, uitschakelen of overbelasten of op een andere manier het normale gebruik van de website kan verhinderen.

Desondanks moeten gebruikers zich ervan bewust zijn dat de veiligheidsmaatregelen voor computersystemen op het internet niet volledig betrouwbaar zijn en dat Ilse Wissink daarom niet kan garanderen dat er geen malware of andere elementen aanwezig zijn die wijzigingen kunnen veroorzaken in de computersystemen (software en hardware) van gebruikers of in elektronische documenten en bestanden die zich daarin bevinden, hoewel Ilse Wissink alle redelijkerwijs passende middelen en veiligheidsmaatregelen implementeert om de aanwezigheid van deze schadelijke elementen te voorkomen.

 

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

De persoonlijke gegevens die door de gebruiker aan Ilse Wissink worden verstrekt, kunnen worden opgeslagen in gegevensbestanden waarvan Ilse Wissink de exclusieve eigenaar is en die alle passende technische, organisatorische en veiligheidsmaatregelen neemt die nodig zijn om de vertrouwelijkheid, integriteit en kwaliteit van de daarin opgenomen informatie te waarborgen in overeenstemming met de geldende regelgeving inzake gegeven